Jäsenyysehdot 

1. Jäsenyys

1.1 Norwegian Reward -ohjelman sopimusosapuolet ovat Norwegian Air Shuttle ASA, yritystunnus 965 920 358, PL 115, 1330 Fornebu (“lentoyhtiö Norwegian”) ja yksittäinen jäsen (”jäsen”). Jäsenyys Norwegian Reward -ohjelmassa on henkilökohtainen, ja ohjelmaan voi liittyä (i) rekisteröimällä oman profiilin lentoyhtiö Norwegianin (ii) Norwegian Reward -ohjelman verkkosivulla tai (iii) solmimalla sopimuksen Reward Partnerin kanssa. Henkilökohtainen jäsenyys tarkoittaa sitä, että vain rekisteröitynyt jäsen on oikeutettu sen tarjoamiin etuihin. Alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhempien suostumus.

1.2 Norwegian Reward -ohjelman jäsenenä voi olla vain yksi henkilö jäsennumeroa kohti, ja siihen hyväksytään vain henkilöjäseniä. Rekisteröityessään jäseneksi henkilön tulee ilmoittaa koko nimensä tai valintansa mukaan joko yksityisosoite tai yrityksen osoite.

1.3 Näiden jäsenehtojen rikkominen tai jäsenyyden väärinkäyttö voi aiheuttaa sen, että jäsenyys irtisanotaan välittömästi. Tällöin kaikki ansaitut CashPoint-pisteet mitätöidään. Mikäli jäsentä epäillään näiden käyttöehtojen rangaistavasta rikkomisesta tai muista rangaistavasta toiminnasta Norwegian Reward -jäsenyyden yhteydessä, asiasta voidaan ilmoittaa viranomaisille.

2. Etuohjelma

2.1 Norwegian Reward on maksuton kanta-asiakasohjelma, jonka puitteissa jäsenellä on mahdollisuus ansaita CashPoint-pisteitä ja muita etuja (”Palkinto”) ostaessaan tuotteita ja palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja muilta yrityksiltä, joilla on yhteistyösopimus Norwegian Rewardin kanssa (”Reward Kumppani”).

2.2 Norwegian Reward pyrkii jatkuvasti laajentamaan niiden tuotteiden ja palveluiden valikoimaa, joista jäsenet voivat ansaita CashPoint-pisteitä ja Palkintoja, liittämällä etuohjelmaan uusia Reward Kumppaneita. Jäsenet saavat aika ajoin tarjouksia ja lisätietoa uusista ansaintamahdollisuuksista Norwegian lentoyhtiöltä ja Norwegian Reward kumppaneilla. Ansaintamahdollisuuksista ja tarjouksista kerrotaan myös verkkosivulla norwegianreward.com.

3. CashPoint-pisteet ja Palkinnot

3.1 Jäsen voi ansaita CashPoint-pisteitä ja Palkintoja ostamalla tuotteita ja palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja Reward Kumppaneilta lentoyhtiö Norwegianin ja Reward Kumppaneiden kulloinkin voimassa olevien pisteenkeruusääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

3.1.1 CashPoint-pisteiden ansainta Norwegianin lennoilta perustuu lentolipun nettohintaan (poislukien verot, maksut ja vapaaehtoiset palvelut). CashPoint-pisteiden kerääminen lennoista on henkilökohtaista. Ansaitset pisteitä vain omista lennoistasi. Lentolippuihin jotka on ostettu ennen 15.4.2018 sovelletaan seuraavia CashPoint-ansaintakertoimia:

  • 2 % CashPoint-pisteitä kaikista LowFare-lipuista
  • 20 % CashPoint-pisteitä kaikista Flex-lipuista

Lentolippuihin jotka on ostettu 15.4.2018 tai sen jälkeen sovelletaan seuraavia CashPoint-ansaintakertoimia:

  • 2 % CashPoint-pisteitä kaikista LowFare-lipuista
  • 10 % CashPoint-pisteitä kaikista Flex-lipuista

Kun maksat Norwegian-kortilla, ansaitset:

  • 5 % CashPoint-pisteitä kaikista LowFare-lipuista
  • 20 % CashPoint-pisteitä kaikista Flex-lipuista

Ansaittujen CashPoint-pisteiden määrä kasvaa jopa 10 % jos sinulla on CashPoint-lisäpiste Palkintoja. Suurin ansainta lentolipusta on 20 % CashPoint-pisteitä.

3.2 CashPoint-pisteet ja Palkinnot ostamistaan tuotteista ja palveluista jäsen saa tililleen sen jälkeen, kun maksusuoritus on tapahtunut ja/tai kun ostosta ei voi enää palauttaa tai kun ostostapahtumaa ei voi enää perua. Mikäli maksu tuotteesta tai palvelusta (mukaan lukien matkat) palautetaan tai se muuttuu, ansaitut CashPoint-pisteet ja/tai Palkinnot peruutetaan.

3.3 Ostettaessa tuotteita ja palveluita ansaitut CashPoint-pisteet ja Palkinnot rekisteröidään vain maksun tapahtuessa sähköisesti. Jotta CashPoint-pisteiden ansaitseminen ja rekisteröinti olisi mahdollista, ostokset on maksettava joko luotto- tai pankkikortilla, puhelimitse tai jollakin muulla hyväksytyllä tavalla, ja ostotapahtuma tulee olla kytketty Norwegian Reward -käyttäjäprofiiliisi ja rekisteröity kyseisen Reward Kumppanin kanssa.

3.4 Ostaessasi lentoyhtiö Norwegianilta, CashPoint-pisteet ja Palkinnot rekisteröidään kaikista ostoista maksutavasta riippumatta edellyttäen, että olet kirjautunut sisään käyttäjätilillesi ostotapahtuman aikana.

3.5 Jäsenen ostaessa tuotteita tai palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja Reward Kumppaneilta on joissain tapauksissa mahdollista kirjata ne käyttäjätilille jälkikäteen. Lentoyhtiö Norwegian ja Reward Kumppanit tiedottavat jäsenille jälkirekisteröintimahdollisuudesta ja kulloinkin voimassa olevista säännöistä. Jäsenen tulee pyytää jälkirekisteröintiä lentoyhtiö Norwegianilta tai kyseiseltä Reward Kumppanilta. Lentoyhtiö Norwegianilla ja Reward Kumppaneilla on oikeus muuttaa jälkirekisteröintisääntöjä ja käsitellä jokaista jälkirekisteröintipyyntöä perustelematta erikseen tehtyä päätöstä.

3.6 Ansaitut CashPoint-pisteet ovat käytettävissä, kun tapahtumatiedot tai tiedot ansaituista pisteistä on siirretty Reward Kumppanilta lentoyhtiö Norwegianille. Tapahtumatietojen siirtymisaika voi vaihdella merkittävästi. Tiedot siitä, kuinka kauan tietojen siirtäminen kultakin Reward Kumppanilta tavallisesti kestää, ovat nähtävillä verkkosivulla norwegianreward.com. Tavallisesti CashPoint-pisteet ovat käytettävissä yhden työpäivän kuluttua siitä, kun lentoyhtiö Norwegian on saanut tapahtumatiedot. Jos tapahtumatiedot eivät ole siirtyneet Norwegianille, osoitetaan syystä huolimatta kaikki puuttuvia tapahtumia koskevat tiedustelut ja vaateet sille Reward Kumppanille, jolta tuote tai palvelu on ostettu. Lentoyhtiö Norwegian ei vastaa puuttuvista CashPoint-pisteistä Reward Kumppaneiden osalta.

3.7 Käyttämättömät CashPoint-pisteet vanhentuvat 24 kuukautta sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka aikana pisteet on ansaittu. CashPoint-pisteet on siis käytettävä joko niiden ansaitsemisvuonna tai kahden sitä seuraavan vuoden aikana.

3.8 Aktiivisuus- tai ostovaatimukset Palkintojen keräämiseksi vaihtelevat. Palkintojen käyttämistä koskevat ehdot ovat nähtävillä verkkosivulla norwegianreward.com. Palkintojen ansaitsemista koskevat säännöt julkaistaan verkkosivulla norwegianreward.com. 

3.9 Palkintojen voimassaolo vaihtelee, ja niitä koskevat ehdot julkaistaan verkkosivulla norwegianreward.com

4. CashPoint-pisteiden ja Palkintojen käyttäminen

4.1 Jäsenen tilillä olevilla CashPoint-pisteillä voidaan maksaa joko kokonaan tai osittain lentoyhtiö Norwegianin tuotteita tai palveluita, muun muassa lentomatkoja (koti- ja ulkomaanlentoja), lisämatkatavaroita, paikkavarauksia ym. CashPoint-pisteillä voidaan myös maksaa kokonaan tai osittain Reward Kumppaneiden tuotteita tai palveluita mikäli kyseinen yhteistyökumppani niitä tarjoaa.

CashPoint-pisteitä voi käyttää vain sähköisesti lentoyhtiö Norwegianin tuotteisiin ja mahdollisesti Reward Kumppanin kanssa. CashPoint-pisteitä ei voi käyttää maksuvälineenä esimerkiksi matkatoimistossa tai muissa myyntikanavissa. CashPoint-pisteitä ei voi muuttaa käteiseksi.

Jäsen voi käyttää aktivoituja Palkintoja vain sähköisessä muodossa ollessaan kirjautuneena lentoyhtiö Norwegianin tai vaihtoehtoisesti Reward Kumppanin verkkosivulle. Palkintoja voi lunastaa vain jäsen, joka on ne ansainnut. Palkintoja ei voi lunastaa käteisenä eikä myydä. 

4.2 CashPoint-pisteillä maksettaviin matkoihin, tuotteisiin tai palveluihin ei liity mitään erityisiä ehtoja tai rajoituksia, tai kun Palkintoja käytetään oston yhteydessä. Yleiset lippusäännöt (mukaan lukien lipputyyppejä koskevat säännöt) pätevät myös kokonaan tai osittain CashPoint-pisteillä maksettuja matkoja.

4.3 Jäsenen omalla vastuulla on selvittää veroseuraamukset, jotka liittyvät Norwegian Reward -Palkintojen tai CashPoint-pisteiden käyttöön esimerkiksi silloin, kun CashPoint-pisteet on ansaittu työnantajan maksamilla työmatkoilla. Norwegian ei vastaa mistään veroista tai verovelvoitteista, joita jäsenelle koituu tämän ansaitessa tai lunastaessa CashPoint-pisteitä ja/tai Palkintoja.

5. Henkilötietojen käsitteleminen

5.1 Lentoyhtiö Norwegian vastaa Norwegian Reward -ohjelmaan liittyvien henkilötietojen käsittelystä. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että lentoyhtiö Norwegian tallentaa ja käyttää jäsenen Norwegian Reward -ohjelmaan liittymisen yhteydessä antamia henkilötietoja. Jäsen antaa suostumuksensa myös siihen, että lentoyhtiö Norwegian rekisteröi ja tallentaa luotto- tai pankkikortilla, puhelimitse tai muulla hyväksytyllä tavalla ostotapahtumien yhteydessä lentoyhtiö Norwegianille tai Reward Kumppanille luovutettuja tietoja. Norwegian Reward -ohjelmaan liittyviä henkilötietoja käsitellään aina kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella sovellettavien lakien mukaisesti sekä tämän sopimuksen sääntöjen puitteissa.

5.2 Rekisteritietoja käytetään Norwegian Reward -ohjelman hallinnoimiseen, pisteiden oikeaan rekisteröintiin sekä Norwegian Reward -jäsenyyteen liittyvien tilitietojen, yleisen informaation ja markkinointimateriaalin lähettämiseen. Kyseinen informaatio saattaa myös sisältää tietoa pisteiden ansaitsemisesta sekä tarjouksia Reward Kumppaneilta.

5.3 Rekisteritietoja voidaan luovuttaa muille Norwegian-konserniin kuuluville yrityksille tai Reward Kumppaneille siinä laajuudessa kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että CashPoint-pisteet tulevat rekisteröidyiksi ostettaessa tuotteita tai palveluita kyseiseltä Reward Kumppanilta. Lentoyhtiö Norwegian huolehtii siitä, että henkilötietoja edellä mainitusta syystä vastaanottava kolmas osapuoli käsittelee niitä vastuullisesti sekä sovellettavien lakien ja tämän sopimuksen mukaisesti.

5.4 Lentoyhtiö Norwegian voi rekisteritietojen kokoamisen ja analysoimisen yhteydessä lähettää tarjouksia ja muuta informaatiota, joka saattaa kiinnostaa ohjelmaan liittyneitä jäseniä. Tarkoitus on, että jäsenille tarjotaan mahdollisimman relevanttia tietoa ja tarjouksia.

5.5 Tietoja käsitellään voimassa olevien lakien tai henkilötietolain ja -määräysten mukaisesti. Sinulla on oikeus saada pyydettäessä tiedot siitä, mitä tietoja sinusta on talletettu tai muuttaa tietojasi. Sinulla on oikeus vaatia, ettei norwegianreward.com lähetä sinulle informaatiota. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta Norwegian tai lentoyhtiö Norwegian voisi täyttää sopimusvelvoitteensa jäsentä kohtaan, ei voida pyytää poistettaviksi ennen kuin kyseiset velvoitteet on täytetty tai rauenneet.

6. Tarjoukset ja informaatio

6.1 Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että lentoyhtiö Norwegian, muut Norwegian-konsernin yritykset ja Reward Kumppanit voivat käyttää jäsenen ilmoittautumisen yhteydessä antamia tietoja sekä Norwegian Reward -ohjelmaan liittyviä osto- ja lunastustietoja relevanttien tarjousten ja informaation identifioimiseen.

6.2 Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että hänelle lähetetään postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla informaatiota ja tarjouksia lentoyhtiö Norwegianin, muiden Norwegian-konsernin yritysten tai Reward Kumppaneiden pisteidenkeruumahdollisuuksista sekä tuotteista tai palvelusta.

6.3 Jäsenellä on oikeus kieltää markkinointiviestintä valikossa ”oma tilini" verkkosivulla norwegianreward.com.

7. Yleiset säännöt

7.1 Norwegianilla on oikeus milloin tahansa ja viimeistään kuukauden varoitusajalla muuttaa jäsenehtoja, jotka koskevat CashPoint-pisteiden ja Palkintojen keräämistä ja lunastamista, ja jotka vaikuttavat jo ansaittuihin CashPoint – pisteisiin, sekä lakkauttaa kanta-asiakasohjelma. Jäsenelle tiedotetaan tästä sähköpostitse. Tiedot muutoksista saa pyydettäessä myös lentoyhtiö Norwegianilta.

7.2 Norwegianilla on oikeus siirtää jäseniä koskevat oikeutensa ja velvoitteensa toiselle toimijalle (yritykselle) esim. ohjelman uudistamisen tai yrityksen organisaatiomuutoksen yhteydessä.

7.3 Jäsen antaa suostumuksensa sille, että kaikki Norwegian Reward -ohjelmaa koskeva kommunikaatio, mukaan lukien jäsenehtojen muutokset, voi tapahtua sähköisesti.

7.4 Lentoyhtiö Norwegian ei ole vastuussa tietojärjestelmien viasta johtuvista ongelmista eikä muista Reward Kumppaneiden tai alihankkijoiden toiminnassa tapahtuvista häiriöistä, jotka estävät CashPoint-pisteiden keräämisen tai lunastamisen tai vaikeuttavat sitä. Tämä pätee riippumatta siitä, liittyykö vika lentoyhtiö Norwegianin, Reward Kumppaneiden tai alihankkijoiden toimintaan.

7.5 Jäsenen tulee pitää sisäänkirjautumistiedot (käyttäjätunnus ja salasana) salassa, ja hän on itse vastuussa siitä, etteivät kirjautumistiedot päädy kolmannen osapuolen käsiin. Lentoyhtiö Norwegian ei ole vastuussa varastettujen, väärinkäytettyjen tai ilman lupaa käytettyjen sisäänkirjautumistietojen käytöstä.

7.6 Tilanteessa, jossa olisi mahdotonta tai vaatisi kohtuuttomia ponnisteluja täyttää velvoitteitaan jäsentä kohtaan ja jolloin se olisi Norwegianin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, Norwegianin velvoitteet raukeavat niin pitkäksi aikaa kuin kyseinen tilanne vallitsee.

8. Riita-asiat

8.1 Mahdollisissa Norwegian Reward -ohjelmaa koskevissa riita-asioissa noudatetaan Norjan lakia. Riita-asiat ratkaistaan Norjan oikeusistuimissa.