Jäsenyysehdot

1. Jäsenyys 

1.1 Norwegian Reward -ohjelman sopimusosapuolet ovat Norwegian Air Shuttle ASA, yritystunnus 965 920 358, PL 115, 1330 Fornebu, Norja (tai mikä tahansa asiaan liittyvä tytäryhtiö, joita yhdessä kutsutaan jäljempänä nimellä ”Norwegian”) ja yksittäinen jäsen (”jäsen”). Norwegian Reward -kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä rekisteröimällä oman profiilin ja hyväksymällä nämä ehdot (i) lentoyhtiö Norwegianin tai (ii) Norwegian Reward -ohjelman verkkosivulla tai (iii) solmimalla sopimuksen Reward-kumppanin kanssa. Jäsenyys on henkilökohtainen, mikä tarkoittaa sitä, että vain rekisteröitynyt jäsen on oikeutettu sen tarjoamiin etuihin. Alle 16-vuotiailta vaaditaan vanhempien tai huoltajan suostumus. 

1.2 Norwegian Reward -ohjelman jäsenenä voi olla vain yksi henkilö jäsennumeroa kohti, ja siihen hyväksytään vain henkilöjäseniä. Henkilöllä ei saa olla kuin yksi jäsenprofiili. Rekisteröityessään jäseneksi henkilön tulee ilmoittaa koko nimensä ja valintansa mukaan joko yksityisosoite tai yrityksen osoite. Jäsenyyden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. 

Norwegian voi sallia ”perhekäyttäjäprofiilin” luomisen, jolloin kaikkien kutsuttujen jäsenten ansaitsemat CashPoint-pisteet siirretään yhteen käyttäjäprofiiliin. Perhekäyttäjäprofiilia hallinnoi pääkäyttäjä, joka voi käyttää CashPoint-pisteitä. Perhekäyttäjäprofiiliin siirrettyjä CashPoint-pisteitä ei voi siirtää eteenpäin tai palauttaa yksittäisen jäsenen käyttäjäprofiiliin. Lisätietoja perhekäyttäjäprofiilista on kohdassa 5. 

1.3 Näiden jäsenehtojen rikkominen tai jäsenyyden väärinkäyttö voi johtaa siihen, että jäsenyys irtisanotaan välittömästi. Tällöin kaikki ansaitut CashPoint-pisteet ja Palkinnot mitätöidään. Mikäli jäsentä epäillään näiden käyttöehtojen rangaistavasta rikkomisesta tai muusta rangaistavasta toiminnasta Norwegian Reward -jäsenyyden yhteydessä, asiasta voidaan ilmoittaa viranomaisille. 

1.4 Norwegian Reward on maksuton kanta-asiakasohjelma, mutta CashPoint-pisteiden ja Palkintojen ansaitseminen edellyttää ostoja. 

1.5 Norwegian pidättää oikeuden hyväksyä, evätä tai irtisanoa jäsenyyden milloin tahansa ilman eriteltyä syytä oman harkintansa mukaan. 

1.6 Norwegian Reward -ohjelman on tarpeellista tallentaa ja käyttää ohjelmaan liittyneiden jäsenten henkilötietoja. Norwegian Air Shuttle ASA vastaa jäsenten henkilötietojen käsittelystä. Norwegian Rewardin tietosuojaperiaatteissa kerrotaan, miten Norwegian Reward kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja, kun jäsenet käyttävät Norwegian Reward -palvelua tai ovat muuten tekemisissä ohjelman kanssa. Jäsen voi milloin tahansa lopettaa jäsenyytensä poistamalla profiilinsa. Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta löytyy tietosuojaperiaatteista.  

2. Kanta-asiakasohjelma 

2.1 Norwegian Reward on maksuton kanta-asiakasohjelma, jonka puitteissa jäsenellä on mahdollisuus ansaita CashPoint-pisteitä ja muita etuja (”Palkintoja”) ostaessaan tuotteita ja palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja muilta yrityksiltä, joilla on yhteistyösopimus Norwegian Rewardin kanssa (”Reward-kumppanit”). 

2.2 Norwegian Reward pyrkii jatkuvasti laajentamaan niiden tuotteiden ja palveluiden valikoimaa, joista jäsenet voivat ansaita CashPoint-pisteitä ja Palkintoja, liittämällä kanta-asiakasohjelmaan uusia Reward-kumppaneita. Jäsenet saavat aika ajoin Norwegian Rewardilta tiedotteita, jotka sisältävät tietoa jäsenyydestä ja ansaintamahdollisuuksista, ohjelmaan liittyviä uutisia sekä tarjouksia Norwegian-lentoyhtiöltä ja Reward-kumppaneilta. Jäseneduista ja tarjouksista kerrotaan myös verkkosivustolla norwegianreward.com. 

2.3 Norwegian ei hyväksy korvausvelvollisuutta mistään, mikä liittyy muiden osallistuvien yritysten ja/tai Norwegian Rewardin kanssa yhteistyötä tekevien Reward-kumppanien tuotteisiin tai palveluihin.  

3. CashPoint-pisteiden ja Palkintojen ansaitseminen 

3.1 Jäsen voi ansaita CashPoint-pisteitä ja Palkintoja ostamalla tuotteita ja palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja Reward-kumppaneilta lentoyhtiö Norwegianin ja Reward-kumppanien kulloinkin voimassa olevien pisteidenkeruusääntöjen ja -ehtojen mukaisesti. 

CashPoint-pisteet ovat Norwegianin digitaalinen valuutta, jonka arvo vastaa Norjan kruunun arvoa. 

Jäsenet voivat ansaita Palkintoja aktiivisuudella, kuten esimerkiksi ostamiensa lentojen lukumäärän perusteella. Tarjolla olevat Palkinnot voivat vaihdella, ja tarjolla voi olla myös kampanjakohtaisia Palkintoja. Jäsenet voivat ansaita Palkintoja vain omista lennoistaan. Palkintoja ei voi ansaita muiden käytettäviksi ostetuista lennoista. Palkintoja voi lunastaa vain jäsen, joka ne on ansainnut, eikä niitä voi jakaa muille. Jäsen voi ansaita useampia Palkintoja ja käyttää niitä samanaikaisesti. Katso Palkinnot-sivuilta lisätietoa.

3.2 Jäsen ansaitsee CashPoint-pisteitä ja/tai Palkintoja ostamistaan tuotteista ja palveluista sen jälkeen, kun maksu on suoritettu niin, ettei sitä voi enää perua. Mikäli maksu tuotteesta tai palvelusta (mukaan lukien matkat) palautetaan, peruutetaan tai muuttuu, myös ansaitut CashPoint-pisteet ja/tai Palkinnot peruutetaan. Palkinnot ovat käytettävissä jäsenen käyttäjäprofiilissa, kun vaadittavat matkat on tehty. 

3.3 Tuotteiden ja palveluiden oston yhteydessä ansaitut CashPoint-pisteet ja Palkinnot rekisteröidään vain maksun tapahtuessa sähköisesti. Jotta CashPoint-pisteiden ansaitseminen ja rekisteröinti olisi mahdollista, ostokset on maksettava joko luotto- tai pankkikortilla, puhelimitse tai jollakin muulla hyväksytyllä tavalla, ja ostotapahtuman tulee olla yhdistetty jäsenen Norwegian Reward -käyttäjäprofiiliin ja rekisteröity kyseisen Reward-kumppanin kanssa. Jäsenten tulee itse huolehtia siitä, että jäsennumero on annettu oston yhteydessä kyseisen yhteistyökumppanin sääntöjen mukaisesti. 

3.4 Jäsenen ostettua tuotteita tai palveluita lentoyhtiö Norwegianilta ja Reward-kumppaneilta CashPoint-pisteitä voi olla mahdollista kirjata jälkikäteen. Tätä kutsutaan jälkirekisteröinniksi. Ostotapahtuman toisena osapuolena ollut Reward-kumppani tekee päätöksen siitä, voiko jäsen rekisteröidä CashPoint-pisteet ostotapahtuman jälkeen. Norwegian voi antaa jäsenten rekisteröidä CashPoint-pisteitä antamalla jäsennumeronsa enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajan lennon lähtöajasta. Jäsenen tulee pyytää CashPoint-pisteiden jälkirekisteröintiä Norwegianilta tai kyseiseltä Reward-kumppanilta. Norwegianilla ja Reward-kumppaneilla on oikeus muuttaa CashPoint-pisteiden jälkirekisteröintisääntöjä ja kieltäytyä jälkirekisteröinnistä ilman perusteluita. Sivulla ohjeet ya yhteystiedot on lisätietoja jälkirekisteröintejä tekevistä Reward-kumppaneista. 

3.5 Ansaitut CashPoint-pisteet ovat käytettävissä, kun tapahtumatiedot tai tiedot ansaituista CashPoint-pisteistä on siirretty Reward-kumppanilta Norwegianille. Tapahtumatietojen siirtymisaika voi vaihdella huomattavasti. Tiedot siitä, kuinka kauan tietojen siirtäminen kultakin Reward-kumppanilta tavallisesti kestää, ovat nähtävillä verkkosivustolla norwegianreward.com. Tavallisesti CashPoint-pisteet ovat jäsenen käytettävissä 14 työpäivän kuluttua siitä, kun Norwegian on saanut tapahtumatiedot. Jos tapahtumatietoja ei ole rekisteröity, osoitetaan syystä huolimatta kaikki puuttuvia CashPoint-pisteitä koskevat tiedustelut ja vaateet sille Reward-kumppanille, jolta tuote tai palvelu on ostettu. Norwegian ei vastaa puuttuvista CashPoint-pisteistä Reward-kumppanien osalta. 

3.6 Käyttämättömät CashPoint-pisteet vanhentuvat 24 kuukautta sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jonka aikana CashPoint-pisteet on ansaittu. CashPoint-pisteet on käytettävä joko niiden ansaitsemisvuonna tai kahden sitä seuraavan vuoden aikana. Palkinnot vanhentuvat 12 kuukautta sen kuukauden päättymisen jälkeen, kun jäsenellä ei enää ole tarpeeksi Palkintoon oikeuttavia lentoja. Lahjakortilla saatuihin CashPoint-pisteisiin sovelletaan eri vanhentumissääntöjä. Katso lahjakortti-sivuilta lisätietoa.  

3.7 Norwegian voi muuttaa Palkintojen ansaitsemisvaatimuksia tapahtumien tai ostojen osalta. Palkintojen käyttämistä koskevat ehdot ovat nähtävillä verkkosivustolla norwegianreward.com. Palkintojen ansaitsemista koskevat säännöt julkaistaan verkkosivustolla norwegianreward.com. 

3.8  Palkinnoilla on vaihtelevia pätevyysvaatimuksia voimassaolon ja sääntöjen suhteen. Kutakin Palkintoa koskevat ehdot julkaistaan verkkosivustolla norwegianreward.com.  

4. CashPoint-pisteiden ja Palkintojen käyttäminen 

4.1 Jäsenen käyttäjäprofiilissa olevilla CashPoint-pisteillä voidaan maksaa joko kokonaan tai osittain lentoyhtiö Norwegianin tuotteita tai palveluita, kuten lentomatkoja (koti- tai ulkomaanlentoja), lisämatkatavaroita, paikkavarauksia jne.  

CashPoint-pisteitä voi käyttää lentoyhtiö Norwegianin tai mahdollisesti Reward-kumppanin tuotteisiin vain sähköisesti. CashPoint-pisteitä ei voi käyttää maksuvälineenä esimerkiksi matkatoimistossa tai muissa myyntikanavissa. CashPoint-pisteitä ei voi muuttaa rahaksi. 

Kun käytät CashPoint-pisteitä, vanhimmat CashPoint-pisteet käytetään ensin. 

Jäsen voi käyttää aktivoituja Palkintoja sähköisten maksutapahtumien yhteydessä ollessaan kirjautuneena lentoyhtiö Norwegianin tai Reward-kumppanin verkkosivulle. Palkintoja voi lunastaa vain jäsen, joka on ne ansainnut. Palkintoja ei voi myydä eikä muuttaa rahaksi. 

4.2 Kun matkoja, tuotteita tai palveluita maksetaan CashPoint-pisteillä tai kun Palkintoja käytetään oston yhteydessä, niihin ei liity mitään erityisiä ehtoja tai rajoituksia. Yleiset lippusäännöt (mukaan lukien lipputyyppejä koskevat säännöt) pätevät myös kokonaan tai osittain CashPoint-pisteillä maksettuihin matkoihin. 

4.3 Jäsenen omalla vastuulla on selvittää veroseuraamukset, jotka liittyvät Palkintojen tai CashPoint-pisteiden käyttöön esimerkiksi silloin, kun CashPoint-pisteet on ansaittu työnantajan maksamilla työmatkoilla. Norwegian ei vastaa mistään veroista tai verovelvoitteista, joita jäsenelle koituu tämän ansaitessa tai lunastaessa CashPoint-pisteitä ja/tai Palkintoja. 

4.4 Jäsenet ja Kumppanit eivät saa ostaa, myydä tai vaihtaa Norwegian Rewardin CashPoint-pisteitä millään muilla paitsi Norwegian Reward -ohjelman tarjoamilla tavoilla. 

5. Perhekäyttäjäprofiili 

5.1 Perhekäyttäjäprofiilin yleiset ehdot 

Perhekäyttäjäprofiilin avulla jäsenet voivat koota perheenjäsenten ansaitsemat CashPoint-pisteet yhteen käyttäjäprofiiliin. Tämä helpottaa perheen ansaitsemien CashPoint-pisteiden käyttöä, kun lippuja varataan Norwegian.com-verkkosivuston kautta. Lue seuraava teksti huolellisesti ennen kuin liityt perhekäyttäjäprofiiliin. 

Kaikki ansaitut CashPoint-pisteet siirretään jäseneltä perhekäyttäjäprofiiliin silloin, kun perhekäyttäjäprofiili luodaan tai kun kutsu perhekäyttäjäprofiiliin on hyväksytty. Kun jäsen kuuluu perhekäyttäjäprofiiliin, kaikki jäsenen ansaitsemat CashPoint-pisteet siirretään perhekäyttäjäprofiilin pisteiksi. Jäsenen henkilökohtaisesta käyttäjäprofiilista perhekäyttäjäprofiiliin siirrettyjä CashPoint-pisteitä ei hyvitetä eikä siirtoa voi perua. 

Liittymällä perhekäyttäjäprofiiliin tai luomalla perhekäyttäjäprofiilin jäsen hyväksyy sen, että oma käyttäjäprofiili on osa perhekäyttäjäprofiilia vähintään kolmen (3) kuukauden ajan. Jäsen voi kuulua vain yhteen (1) perhekäyttäjäprofiiliin.  

Kaikki perhekäyttäjäprofiilin jäsenet voivat käyttää CashPoint-pisteitä, mutta vain perhekäyttäjäprofiilin pääkäyttäjä (”kapteeni”) voi muokata profiilin jäsenten käyttöoikeuksia norwegianreward.com-verkkosivustolla. 

Jäsenen Palkinnot ja rekisteröidyt lennot pysyvät muuttumattomina perhekäyttäjäprofiiliin liityttäessä. Rekisteröidyt lennot ja ansaitut Palkinnot jäävät jäsenen henkilökohtaisiksi eduiksi. 

Jäsenet voivat käyttää perhekäyttäjäprofiilia omiin tarkoituksiinsa ja työmatkoihin, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin. Norwegian Rewardilla on oikeus poistaa sellaiset perhekäyttäjäprofiilit, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.  

5.2 Perhekäyttäjäprofiilin luominen 

Uuden perhekäyttäjäprofiilin aloittajan on oltava vähintään 18-vuotias. Uuden perhekäyttäjäprofiilin aloittajasta tulee samalla perhekäyttäjäprofiilin kapteeni. Perhekäyttäjäprofiilin kapteeni voi kutsua enintään kuusi (6) muuta jäsentä perhekäyttäjäprofiiliin. Perhekäyttäjäprofiiliin kutsuttu Norwegian Reward -jäsen voi hyväksyä kutsun kirjautumalla sisään omaan Norwegian Reward -käyttäjäprofiiliinsa ja antamalla kaikki sähköiseen rekisteröintiin vaaditut tiedot. Jos perhekäyttäjäprofiilin kapteeni kutsuu perhekäyttäjäprofiiliin Norwegian Reward -jäsenen, joka ei ole vähintään 16 vuotta täyttänyt, lapsen huoltajan täytyy hyväksyä kutsu lapsen Norwegian Reward -käyttäjäprofiilissa lapsen puolesta. 

Kun yksi (1) Norwegian Reward -jäsen on hyväksynyt perhekäyttäjäprofiilin kapteenilta saadun kutsun liittyä perhekäyttäjäprofiiliin, perhekäyttäjäprofiilin pienin vaadittu jäsenmäärä on toteutunut ja perhekäyttäjäprofiili on virallisesti luotu. 

Jos perhekäyttäjäprofiilin kapteeni haluaa poistua perhekäyttäjäprofiilista tai lopettaa Norwegian Reward -jäsenyytensä, joku muu perhekäyttäjäprofiilin jäsen täytyy valita perhekäyttäjäprofiilin kapteeniksi. Kun perhekäyttäjäprofiilin kapteeni luopuu roolistaan, kertyneet CashPoint-pisteet jäävät perhekäyttäjäprofiiliin eikä pisteitä voi siirtää takaisin henkilökohtaiseen käyttäjäprofiiliin. 

Perhekäyttäjäprofiilin kapteeni: 

  • Hallinnoi perhekäyttäjäprofiilia käyttämällä perhekäyttäjäprofiilin CashPoint-pisteitä ja muokkaamalla muiden perhekäyttäjäprofiilin jäsenten oikeutta käyttää perhekäyttäjäprofiilin CashPoint-pisteitä.  
  • Ei tarvitse muiden perhekäyttäjäprofiilin jäsenten lupaa CashPoint-pisteiden käyttämiseen.  
  • Voi poistaa perhekäyttäjäprofiilin jäsenen perhekäyttäjäprofiilista koska tahansa. Kaikki poistetun jäsenen CashPoint-pisteet jäävät perhekäyttäjäprofiiliin.  
  • Rekisteröidyt lennot ja ansaitut Palkinnot pysyvät henkilökohtaisina etuina.  
  • Näkee vain oman jäsenprofiilinsa tapahtumatiedot. Hänellä ei ole pääsyä perhekäyttäjäprofiilin muiden jäsenten tietoihin. 

5.3 Perhekäyttäjäprofiilin jäsenet 

Perhekäyttäjäprofiilin jäseneksi tullaan hyväksymällä kutsu liittyä perhekäyttäjäprofiiliin. Kun jäsen hyväksyy kutsun liittyä perhekäyttäjäprofiiliin, hän hyväksyy samalla seuraavat ehdot:  

  • Kaikki jäsenen käyttäjäprofiilissa olevat CashPoint-pisteet siirretään perhekäyttäjäprofiiliin. Kaikki jäsenet voivat ansaita CashPoint-pisteitä, mukaan lukien alle 2-vuotiaat, kunhan jäsenen lipun nettohinta on enemmän kuin nolla (0). 
  • Perhekäyttäjäprofiilin kapteeni hallinnoi perhekäyttäjäprofiilin CashPoint-pisteiden käyttöoikeuksia. Jos perhekäyttäjäprofiilin kapteeni ei ole antanut jäsenelle käyttöoikeutta, jäsen ei voi käyttää perhekäyttäjäprofiilin CashPoint-pisteitä. 
  • Jos jäsen poistuu perhekäyttäjäprofiilista tai perhekäyttäjäprofiilin kapteeni poistaa jäsenen perhekäyttäjäprofiilista, tämän jäsenen CashPoint-pisteet jäävät perhekäyttäjäprofiiliin. CashPoint-pisteitä ei siirretä takaisin jäsenen henkilökohtaiseen käyttäjäprofiiliin.  
  • Jäsenen rekisteröidyt lennot ja ansaitut Palkinnot pysyvät henkilökohtaisina etuina.  
  • Jäsen näkee vain oman käyttäjäprofiilinsa tapahtumatiedot. Hänellä ei ole pääsyä perhekäyttäjäprofiilin muiden jäsenten tietoihin. 

5.4 Muut Norwegian Reward -edut 

Oikeus käyttää Norwegian Rewardin bonuksia ja etuja, kuten Palkintoja, tai muita tarjouksia perustuu yksinomaan yksittäisiin suoritteisiin. Näihin sisältyvät matkustaminen, Norwegianin Reward-kumppanien tuotteiden tai palveluiden käyttö, kilpailuihin osallistuminen tai mikä tahansa muu ohjelmaan liittyvä toiminta, johon jäsen voi osallistua, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Perhekäyttäjäprofiilin muiden jäsenten ansaitsemat CashPoint-pisteet eivät kerrytä sellaisia bonuksia tai etuja, joita jäsen voi ansaita vain omilla suoritteillaan Norwegian Reward -ohjelmassa. 

6. Lapsen käyttäjäprofiili  

6.1 Lapset voivat myös olla Norwegian Reward -ohjelman jäseniä ja ansaita CashPoint-pisteitä ja Palkintoja matkustaessaan Norwegianilla. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajan tulee luoda ja hallinnoida lapsen jäsenyyttä (”Lapsen käyttäjäprofiili”) lapsen puolesta kunnes tämä täyttää 16 vuotta. Huoltaja voi halutessaan hallinnoida lapsen käyttäjäprofiilia, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.  

6.2 Lain noudattamiseksi Norwegian Rewardille täytyy antaa lapsen syntymäaika. Näin voidaan varmistua siitä, että Norwegian Reward -ohjelman jäsenenä oleville lapsille suunnattu markkinointi on voimassa olevien sääntöjen mukaista. Jäsenen syntymäaika tarvitaan myös siksi, että jäsenyys voidaan tarvittaessa muuttaa lapsen käyttäjäprofiilista aikuisen käyttäjäprofiiliksi.  

6.3 Huoltajan, joka luo lapsen käyttäjäprofiilin, tulee olla vähintään 18-vuotias. Huoltajalla, joka luo lapsen käyttäjäprofiilin, on oikeus käyttää lapsen CashPoint-pisteitä ja hallinnoida lapsen Palkintoja.  

Kun lapsen käyttäjäprofiili luodaan, perhekäyttäjäprofiili luodaan samanaikaisesti, ja huoltajasta, joka loi lapsen käyttäjäprofiilin, tulee perhekäyttäjäprofiilin pääkäyttäjä eli ”kapteeni”. Jos huoltaja on jo perhekäyttäjäprofiilin jäsen, perhekäyttäjäprofiilin pääjäsenen (”kapteenin”) on silloin luotava lapsen käyttäjäprofiili. Kaikki perhekäyttäjäprofiiliin liittyvät ehdot ovat voimassa myös silloin, kun perhekäyttäjäprofiilin jäsenenä on lapsi. 

Kun jäsen, jolla on lapsen käyttäjäprofiili, täyttää 16 vuotta, huoltajalle lähetetään sähköposti, jossa pyydetään rekisteröimään lapsen sähköpostiosoite. Kun huoltaja on antanut sähköpostiosoitteen, lapselle lähetetään erillinen sähköposti, jossa on tietoa Norwegian Reward -ohjelman jäsenyydestä, ja hän saa päättää haluaako jatkaa jäsenyyttä vai ei. Jos lapsi haluaa jatkaa Norwegian Reward -jäsenenä, hän voi hallinnoida omaa käyttäjäprofiiliaan ja samalla sitä, miten profiilin tietoja käytetään ja miten jäseneen otetaan yhteyttä.  

Jos huoltaja ei ole antanut lapsen sähköpostiosoitetta ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen jäsenyys- ja profiilitiedot, mukaan lukien ansaitut Palkinnot, poistetaan. 

7. Yleiset säännöt 

7.1 Ohjelman muutokset tai lakkauttaminen:  

Norwegianilla on oikeus koska tahansa keskeyttää tai lakkauttaa Reward-ohjelma ja/tai perhekäyttäjäprofiilit tai muokata niitä kokonaisuudessaan tai osittain. Kaikki Norwegianin tekemät muutokset ilmoitetaan Norwegian Reward -verkkosivustolla tai jäsenille suoraan sähköpostitse, ja ne tulevat voimaan välittömästi ilmoituspäivänä. Jäsenten, jotka jatkavat ohjelmassa muutosten ja niistä ilmoittamisen jälkeen, katsotaan hyväksyneen muutokset.  

7.2 Näiden ehtojen muutokset: Norwegianilla on oikeus milloin tahansa ja vähintään kuukauden varoitusajalla muuttaa ehtoja, jotka koskevat muun muassa CashPoint-pisteiden ja Palkintojen keräämistä ja lunastamista. Jäsenelle ilmoitetaan vähintään kolmen (3) kuukauden varoitusajalla sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat jo suoritettuihin tapahtumiin, ja yhden (1) kuukauden varoitusajalla, kun muutokset koskevat tulevia tapahtumia. Jäsenelle voidaan ilmoittaa tästä sähköpostitse. Tiedot muutoksista ovat saatavilla myös verkkosivustolla norwegianreward.com.  

Jäsenten on hyvä lukea nämä ehdot säännöllisesti, jotta he tuntevat viimeisimmän version sisällön. Näiden ehtojen lopussa on annettu päivämäärä, jolloin ehdot on viimeksi päivitetty. 

7.3 Norwegian ratkaisee oman harkintansa mukaan kaikki ohjelmaan liittyvät kysymykset ja riitatilanteet, jotka koskevat esimerkiksi kelpoisuutta, osallistumista, petoksia ja väärinkäyttöä näihin kuitenkaan rajoittumatta. 

7.4 Norwegianilla on oikeus siirtää jäseniä koskevat oikeutensa ja velvoitteensa toiselle toimijalle (yritykselle) esimerkiksi ohjelman uudistamisen tai yrityksen organisaatiomuutoksen yhteydessä. 

7.5 Jäsen antaa suostumuksensa sille, että kaikki Norwegian Reward -ohjelmaa ja esimerkiksi jäsenehtojen muutoksia koskeva viestintä voi tapahtua sähköisesti. 

7.6 Lentoyhtiö Norwegian ei ole vastuussa tietojärjestelmien viasta johtuvista ongelmista eikä muista Reward-kumppanien tai alihankkijoiden toiminnassa tapahtuvista häiriöistä, jotka estävät tai häiritsevät CashPoint-pisteiden, Palkintojen ja muiden ohjelman etujen keräämistä, lunastamista tai käyttöä. Tämä pätee riippumatta siitä, liittyykö vika Norwegianin, Reward-kumppanien vai alihankkijoiden toimintaan. 

7.7 Jäsenen tulee pitää sisäänkirjautumistietonsa (käyttäjätunnus ja salasana) salaisina. Jäsen on itse vastuussa siitä, etteivät kirjautumistiedot päädy kolmannen osapuolen käsiin. Kaikki tapahtumat, jotka on tehty jäsenen sisäänkirjautumistietoja käyttäen, katsotaan tehdyksi jäsenen luvalla. Lentoyhtiö Norwegian ei ole vastuussa varastettujen tai väärin tai luvatta käytettyjen sisäänkirjautumistietojen käytöstä. Tällaisessa tilanteessa jäsenen on otettava yhteys Norwegian Rewardiin niin pian kuin mahdollista estääkseen käyttäjäprofiilinsa väärinkäytön. 

7.8 Jos Norwegianille on jossakin tilanteessa mahdotonta tai kohtuuttoman hankalaa täyttää velvoitteitaan jäsentä kohtaan johtuen olosuhteista, joihin se ei voi vaikuttaa, Norwegianin velvoitteet raukeavat niin pitkäksi aikaa kuin kyseinen tilanne vallitsee. 

8. Riita-asiat ja sovellettava laki 

8.1 Norwegian Reward -ohjelma kuuluu norjalaiselle yritykselle Norwegian Air Shuttle ASA, yritystunnus 965 920 358, PL 115, 1330 Fornebu, Norja. Ohjelman ehtoja koskeviin riita-asioihin sovelletaan Norjan lakia. Riita-asiat käsitellään Norjan oikeusistuimissa. Osapuolet hyväksyvät Asker ja Bærumin (Norja) aluetuomioistuimen ainoaksi paikaksi, jossa mahdolliset tähän sopimukseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan. 

 

Viimeksi päivitetty: 15.5.18